အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Tuesday, September 4, 2012

Press Release 3 # Venue Secured


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ား       ေတြ႔ဆံုပြဲ ေနရာ ႏွင့္ အခမ္းအနားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ထုတ္ျပန္ျခင္း
ေန႔စြဲ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္

    အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ 2335 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94118 ရွိ University of San Francisco - War Memorial Gym ၌ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားက်င္းပရာ ခန္းမကို နံနက္ ၇း၃၀ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္၍ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ခန္းမတံခါး ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ http://suu-sf.blogspot.com တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေန႔မတိုင္မီ ၀င္ခြင့္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ဖိတ္ၾကားလႊာမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလိုပါက ေမးခြန္းမ်ားကို http://suu-sf.blogspot.com  တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ျဖည့္စြက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံျခင္း၊ ၀င္ခြင့္စိစစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို http://suu-sf.blogspot.com  ရွိ ‘ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေဒသခံ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားရွိ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ကိုတိုးလြင္ (၄၁၅ ၄၂၄ ၅၈၁၁ ) ႏွင့္ ကိုေ၀ၿဖိဳး (၄၁၅ ၅၇၇ ၆၅၀၅) တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ။
သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔
ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ
ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ)


For Immediate  Release                                             Media Contact:
September 3 2012                                                       Yasmin Vanya (408)-250-6227
                                                                                      Nyunt Than (510)-220-1323


Press Release about Daw Aung San Suu Kyi and Burmese Community Meeting’s Location and some other details.

The President of National League for Democracy and Nobel Peace Laureate, Daw Aung San Suu Kyi will be meeting with San Francisco Bay Area Burmese Community on September 29, 2012 at University of San Francisco’s War Memorial Gymnasium located at 2335 Golden Gate Ave, San Francisco, CA 94118 from 9:30 am to 11:00 am.

The doors will be open at 7:30 am and the audience can start entering the gymnasium. At 9:00 am the doors will be closed. Anyone wishing to attend this event must register at
http://suu-sf.blogspot.com and will receive admission tickets or invitations prior to the event.
For those who would like to ask questions to Daw Aung San Suu Kyi must submit their questions to http://suu-sf.blogspot.com by September 22, 2012. For event related questions and answers. Please refer to “Questions and Answers” section of the http://suu-sf.blogspot.com.

If you are interested and would like to get more information, please contact the local representatives of the information and media committee. For additional information (in English), please contact Ko Nyunt Than (510)-220-1323 or Yasmin Vanya  (408)-250-6227

Media / News Group
Community Meeting Organizing Committee
San Francisco Bay Area

No comments:

Post a Comment