အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Monday, September 10, 2012

Guest Sign-Up Form will be available until Wednesday Mid-Night

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ
အြန္လိုင္းဧည့္စာရင္း လက္ခံမႈ စက္တင္ဘာ ၁၂ ညတြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂
ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆုံပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အြန္လိုင္းဧည့္စာရင္းလက္ခံမႈ စာမ်က္ႏွာကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္ဟု သိရသည္။ လာမည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဒသံစံေတာ္ခ်ိန္ သန္းေကာင္ယံ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ တြင္ အြန္လိုင္းဧည့္စာရင္းတင္သြင္းမႈ စာမ်က္ႏွာကို ေနာက္ဆုံးထား လက္ခံမည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ လုပ္အားေပး ေစတနာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားမႈကိုလည္း ယေန႔ကစျပီး စာရင္းပိ္တ္လိုက္ျပီဟုဆိုသည္။ USF - ယူနီဗာစတီေအာ့ဖ္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေက်ာင္းက ေတြ႔ဆုံပြဲ အဆင္ေျပေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေခ်ာေမြ႔စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး၊ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား လြယ္ကူစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သူတို႔ ေက်ာင္းကြန္ျမဴနီတီအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ပံ့ပိုးသြားမႈဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ အမႈေဆာင္မ်ားကို အသိေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
လက္ခံရရွိထားေသာ ဧည့္စာရင္းတင္သြင္းမႈမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ စာရင္းသြင္းထားသူမ်ားကို ယခုတပတ္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္မည့္ အမည္ႏွင့္ ဦးေရကို ဧည့္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ဖိ္တ္ၾကားေရးေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈ္င္းျခင္း၊ ဧည့္လက္မွတ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ ဧည့္လက္မွတ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေပးပို႔ျခင္း၊ စသည့္ ဖိတ္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေခ်ာသတ္မႈမ်ားကို လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဖိတ္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ အမႈေဆာင္က လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယခု က်င္းပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲကို ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာအေရး ႏိုးၾကားတက္ၾကြသူ ျမန္မာမ်ား စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတခုတည္းကမွ် ဦးေဆာင္က်င္းပေနျခင္း မရွိဟု သိရသည္။ ျမန္မာမိသားစုမ်ား တေယာက္တလက္ ၀ိုင္း၀န္းၾကသည့္ ကြန္ျမဴနီတီ လႈပ္ရွားမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment