အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Tuesday, August 21, 2012

SF Burmese Community to meet Suu - Press Release


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ား       ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
                              
                              

                
ေန႔စြဲ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္

          အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း မိမိတို႔ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) သို႔ ၾကြေရာက္ကာ ေဒသခံ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္ပါသည္။
         ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၁၅ နာရီမွ ၁၀း၄၅ နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်င္းပမည့္ေနရာ ကို ဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး http://suu-sf.blogspot.com တြင္လည္း အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲ စနစ္တက် က်င္းပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာမိသားစုအားလုံး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔သို႔ု ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး အားလံုး၏ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ 
ေဒသခံ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားရွိ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ကိုတိုးလြင္ (၄၁၅ ၄၂၄ ၅၈၁၁ ) ႏွင့္ ကိုေ၀ၿဖိဳး (၄၁၅ ၅၇၇ ၆၅၀၅) တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ။


သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔
ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ
ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ)
SF Suu Event Press Release No # 2

No comments:

Post a Comment