အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Wednesday, August 1, 2012

ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္း


သို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠ႒
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

       ေန႔စြဲ။     ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္။
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္း။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သို႔ လာေရာက္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း မိမိတို႔ ဆန္ဖရန္စစၥကို-ေဘးဧရိယာ (San Francisco Bay Area)  သို႔ ၾကြေရာက္ေစလိုပါသည္။ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ၾကြေရာက္ပါရန္လည္း ေလးစားစြာ ဖိတ္မႏၱက ျပဳအပ္ပါသည္။

         ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) သည္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ပင္လယ္ေအာ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ား ပါ၀င္ေသာ  ေဒသျဖစ္ၿပီး  ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္  ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစံု အမ်ားဆံုး  စုေဝးေနထိုင္ၾကသည့္ ပင္လယ္ေအာ္ေဒသၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိပါသည္။

        လူထုေခါင္းေဆာင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိ္န္ေပးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ကူညီသူမ်ားက  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုပြဲတရပ္ က်င္းပကာ ဂါရဝျပဳလိုပါသျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသသို႔ ၾကြေရာက္ပါရန္  ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)


ေလးစားစြာျဖင့္
ျမန္မာမိသားစုမ်ား
ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ)
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။

No comments:

Post a Comment